Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"CE" kategória


 • NEHÉZPÓTKOCSI C kategóriás vonójárművel

a  „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

A jelentkezés feltételei:

 • A 18 életévet betöltötte
 • B kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek
 • C kategóriás vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi C kategóriás vizsgaigazolás
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam tantárgyai, minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (14 óra):

  • Közlekedési ismeretek
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • ​Gyakorlati képzés (12 óra / 250 km menettáv + vizsgaóra):
  • Alapoktatás: 4 óra
  • Városi vezetés: 4 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgák:

 • Elmélet: 
  • ​közlekedési alapismeretek: számítógépes vizsga 1x25 kérdés, melyet 25 perc alatt lehet megoldani, elérhető maximális pontszám 35 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni
  • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: számítógépes vizsga 1x25 kérdés, melyet 25 perc alatt lehet megoldani, elérhető maximális pontszám 25 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 21 pontot kell elérni  
 • Gyakorlat:
  • rutin vizsga, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, 
  • forgalmi vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 18 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 18 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

(21. év betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre!) 

 

 
Vissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar