Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"CE" kategória


 • NEHÉZPÓTKOCSI C kategóriás vonójárművel

a  „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

A jelentkezés feltételei:

 • A 18 életévet betöltötte
 • B kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek
 • C kategóriás vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi C kategóriás vizsgaigazolás
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam tantárgya,i minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (20 óra):

  • Közlekedési ismeretek
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
 • ​Gyakorlati képzés(14 óra / 168 km menettáv + vizsgaóra):
  • Alapoktatás: 6 óra
  • Városi vezetés: 4 óra
  • Országúti vezetés: 2 óra
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgák:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 2x25 kérdés, melyet 50 perc alatt lehet megoldani, maximum elérhető pszám: 2x35 pont; minimum elérhető pontszám: 2x30 pont)
 • Gyakorlat: rutin vizsga, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, forgalmi vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 18 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 18 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

(21. év betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre!) 

 

 
Vissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar