Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"AM" kategória


SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁR, azaz
 
a, kétkerekű segédmotoros kerékpárok        ( L1e kategória ),
b, háromkerekű segédmotoros kerékpárok ( L2e kategória ), 
c, négykerekű segédmotoros kerékpárok     ( L6e kategória ),
 
amelynek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/h ( kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik / lassú jármű / ), és az alábbi további jellemzőkkel rendelkeznek:
 
a, kétkerekű típusnál a motor ( L1e kategória ):
1.  belső égésű motorok esetében hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél,
2.  elektromos motorok esetében a folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál,
 
b, háromkerekű ( tricikli ) típusnál a motor ( L2e kategória ):
1. külső gyújtású motorok esetében ( szikragyújtás ) a hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél,
2. egyéb belső égésű motorok esetében a legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál,
3. elektromos motorok esetében a folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál.
 
c, könnyű négykerekű ( tricikli ) segédmotoros kerékpárok ( L6e kategória ):
- amelyek terheletlen ( saját ) tömege kevesebb 350 kg-nál - elektromos járművek esetében az akkumulátorok  tömegét nem számítva -, és
1. külső gyújtású motorok esetében ( szikragyújtás ) a hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél,
2. egyéb belső égésű motorok esetében a legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál,
3. elektromos motorok esetében a folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál.

Az „AM” kategória a 16. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Amennyiben automata váltós/kézzel üzemeltett kuplungkar nélküli járművel vizsgázik a tanuló, ezen kitétel a vezetői engedélybe bejegyzésre kerül. 

A jelentkezés feltételei:

 • A 14 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Írni, olvasni tudás
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, a Jelentkezési lapot a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam tantárgyai, minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (16 óra):
  • Közlekedési ismeretek
  • Járművezetés elmélet
 • Gyakorlati képzés (10 óra / 100 km menettáv + vizsgaóra):
  • Alapoktatás: 4 óra
  • Városi vezetés: 6 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgák:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (25 kérdés, melyet 25 perc alatt lehet megoldani, maximum elérhető pontszám: 35 pont; minimum elérhető pontszám: 30 pont)
 • Gyakorlat: járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 14 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 14 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • sikeres járműkezelési vizsgát tett
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 14 életévét betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnekVissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar