Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"C" kategória


TEHERGÉPKOCSI

nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

A jelentkezés feltételei:

 • A 18 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • B kategóriás vezetői engedély
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 2. csoprtú orvosi alkalmassági vélemény
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, a Jelentkezési lapot a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam tantárgyai, minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (80 óra):

  • Közlekedési ismeretek
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
 • Gyakorlati képzés (29 óra / 348 km menettáv + vizsgaóra):

  • Alapoktatás: 6 óra
  • Városi vezetés: 15 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Éjszakai vezetés: 2 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgák:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek számítógépes vizsga 3x25 kérdés, melyet 75 perc alatt lehet megoldani, maximum elérhető pszám: 3x35 pont; minimum elérhető pontszám: 3x30 pont)
 • Gyakorlat: rutin vizsga, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, forgalmi vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 18 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 18 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek 
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

(21. év betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre!) 
Vissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar